Tekoja juhlapuheiden sijaan

Maamme hallitus hyväksyi jo joulukuussa 2014 vesiviljelystrategian. Sen juhlallisena tavoitteena on nostaa Manner-Suomen vesiviljelyn määrä vuoteen 2022 mennessä vähintään 20 miljoonaan kiloon vuodessa.

Vesiviljelystrategian toteutuminen merkitsisi nykyisen kasvatuksen kaksinkertaistamista ja Manner-Suomen kasvatuksen kolminkertaistamista. Valitettavasti strategian toteutus ei kuitenkaan ole edennyt käytännössä lainkaan.

Parhaillaan on lausuntokierroksella nykyisen hallituksen kirjoittama kotimaisen kalan edistämisohjelma. Sen tähtäimenä on kaksinkertaistaa kotimaisen kalan käyttö vuoteen 2027 mennessä.

Suomessa on laadittu lukuisia muitakin strategioita, visioita, ohjelmia ja suunnitelmia kotimaisen kalankasvatuksen ja kotimaisen kalan käytön lisäämiseksi. Valitettavasti niidenkin käytännön toteutus on jäänyt vain juhlapuheiden asteelle.

Lupakäytännössä suuntaus on ollut täysin päinvastainen. Nyt kotimainen kasvatus on WWF:n antamasta vihreästä valosta huolimatta lupaviranomaisten punaisella listalla.

Lupaviranomaiset ovat jämähtäneet asenteissaan ja mielikuvissaan 1990 -luvulle. Muissa maissa kalankasvatusta pidetään vihreänä alana, meillä ei.

Tulevaisuudessa on kyettävä tuottamaan yhä enemmän ruokaa. Maailmanlaajuisesti kasvuvauhti on kaikkein voimakkainta kalantuotannossa. Kalan kysyntä kasvaa jopa kaksi miljardia kiloa vuodessa.

Kalankasvatus on erityisen tehokas ja ilmastoystävällinen tapa tuottaa eläinproteiinia sekä hyvää ja terveellistä ruokaa. Suomessa tätä ei silti ympäristöluvituksessa ymmärretä eikä kalankasvatusta kohdella tasapuolisesti muun ruokatuotannon kanssa.

Edes ravinteita merestä poistavan itämerirehun käytölle ei haluta antaa luvituksessa mitään merkitystä.

Pikainen asennemuutos on ainoa keino kotimaisen kalankasvatuksen lisäämiseen. Kotimaisen kasvatuksen rajoittamiselle ei löydy kestäviä perusteluja, kun samaan aikaan ulkomailla kasvatettua lohta ja kirjolohta rahdataan yhä enemmän suomalaisten ruokalautasille.

Laaditut lukuisat strategiat, visiot, ohjelmat ja suunnitelmat ovat vain ja ainoastaan poliittisia kannanottoja. Toki ne ovat sellaisina hyvinkin toivottavia, mutta käytännön työkaluja tavoitteiden toteuttamiseen ne tarjoavat valitettavan vähän.

Juhlapuheiden sijaan koko kalankasvatus- ja jalostusala kaipaa pikaisia käytännön tekoja.

Heikki Mäkinen, toimitusjohtaja
Superior Salmon Trout Finland Oy