Kotimaisen kalan lisäämistä ei voi enää lykätä

Kirjoitin kutakuinkin vuosi takaperin Suomen Kalankasvattajaliitto ry:n blogissa eräästä valitettavasta esimerkistä kalankasvatusluvan hakijan, lupaharkintaa suorittavan viranomaisen sekä valvontaviranomaisen näkemysten eroavaisuuksista, sekä mitä se käytännössä voi pahimmillaan tarkoittaa.

Esimerkissä mainittu tapaus sai viimein 5.5.2023 päätöksensä, kun Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt asiassa valituslupaa. Näin hakijalle myönteinen Vaasan hallinto-oikeuden päätös jäi voimaan ja hakijalla on viiden vuoden päästä lupahankkeen käynnistämisestä lainvoimainen lupapäätös.

Esimerkki kertoo myös karua kieltään siitä, miksi norjalainen kasvatettu lohi jatkaa meilläkin yhä edelleen voittokulkuaan. Sen tuontiin kun ei vaadita lupia. Jokohan vihdoinkin myös hallinnossa olisi aika kääntää uusi sivu kotimaisen kalan lisäämiseen ja ryhtyä rajoittajasta mahdollistajaksi.

Suomessa on kyllä osattu laatia lukuisia strategioita, ohjelmia ja visioita kotimaisen kalan ja kalankasvatuksen lisäämiseksi. Viimeisimmät niistä tähtäävät nykyisen kasvatusmäärän kolminkertaistamiseen. Konkreettiset edistysaskeleet ovat kuitenkin jääneet varsin vaatimattomiksi ja lähes kaikki yritykset lisätä kasvatusmääriä ovat kaatuneet luvituksen pullonkauloihin.

Konkreettisia työkaluja luvituksen pullonkaulojen avaamiseen on kuitenkin olemassa, kuten viisiosainen kirjoitukseni Kalankasvattajaliiton blogissa osoittaa. Puuttuu vain se, että myös lupaviranomaiset alkavat vihdoinkin noudattaa vahvaa poliittista tahtotilaa kotimaisen kalan puolesta.

Vesiviljelyä koskevan lainsäädännön yksinkertaistamisesta ja lupaprosessin helpottamisesta on puhuttu jo vuosikausia. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös puolestaan osoittaa, että uusia kasvatuspaikkoja on osoitettavissa nykyistenkin säännösten estämättä.

Maan uusi hallitus tulee olemaan paljon vartijana, sillä sen toimet ratkaisevat kotimaisen kalankasvatuksen tulevaisuuden. Ellei heti hallituskauden alkutaipaleella päästä konkreettisiin toimiin kasvatusmäärien lisäämisessä, kaatuvat voimassa olevatkin valtioneuvoston periaatepäätökset – jälleen kerran.

Uusi hallitus siis päättää, kumarretaanko meillä edelleenkin ulkomaiselle kalalle ja pyllistetään samalla kotimaiselle. Tavoitteet kotimaisen kalan lisäämisestä vaativat nopeita toimia eikä niitä voi lykätä enää yhtään pidemmälle.

Heikki Mäkinen, varatuomari, toimitusjohtaja
Superior Salmon Trout Finland / OriLaw Oy