Lohirekkaralli Norjasta jatkuu

Norjan vientitilastojen mukaan tuoretta norjalaista lohta lähetettiin vuonna 2020 Suomeen kaikkiaan noin 26,2 miljoonaa kiloa. Viennin arvo oli euroissa yli 122 miljoonaa. Lisäksi norjalaista kirjolohta lähetettiin Suomeen noin 3,6 miljoonaa kiloa ja arvoltaan noin 15 miljoonaa euroa.

Norjalaisen lohen ja kirjolohen tuonnin määrä on siis keskimäärin noin 573 tonnia ja arvoltaan yli 2,6 miljoonaa euroa viikossa. Taikka vastaavasti yli 81,6 tonnia ja yli 376.000 euroa joka ikinen päivä.

Norjan tuonnin mittapuuta mietittäessä on hyvä muistaa, että kotimaisen kirjolohen kasvatus on rajoitusten jälkeen vakiintunut 12 – 14 miljoonaan kiloon vuodessa. Yksistään norjalaista lohta ja kirjolohta tuodaan siis Suomeen yli kaksinkertainen määrä. Tämän lisäksi Suomeen tuodaan vuosittain lähes 10 miljoonaa kiloa kirjolohta Ruotsista ja viime vuosina myös tanskalaisen kirjolohen tuonti on lisääntynyt.

Suomessa on kyllä laadittu visioita ja strategioita kotimaisen kalankasvatuksen lisäämisestä, mutta niiden toteutus on jäänyt pahasti ontumaan. Niinpä nykyisin enää alle viidesosa suomalaisten syömästä kalasta on kotimaista. Koko kotimainen kalatalousala kaipaakin päättäjiltä pikaisesti käytännön toimia.

Jokaisesta tuontilohikilosta maksetaan monta euroa ulkomaille. Nämä rahat saisivat mieluummin jäädä kotimaahan. Kansantaloudellisesti on täysin kestämätöntä tuoda kalaa suomalaisten syötäväksi ulkomailta. Kotimaisen kalan kulutuksen nostaminen toisi lisää työtä ja työpaikkoja suomalaisille.

Heikki Mäkinen, toimitusjohtaja
Superior Salmon Trout Finland Oy