Tuontilohi vallannut markkinat

Luonnonvarakeskuksen tilastojulkistuksen mukaan suomalaiset kuluttivat vuonna 2019 lohikaloja 5,4 kg asukasta kohti. Siitä kotimaista kirjolohta oli vain 1,3 kg. Ulkomailta tuotua kirjolohta ja lohta kulutettiin lähes nelinkertaisesti eli 4,1 kg.

Kotimaisen kalan käyttöön vaikuttaa tietysti paljon sen saatavuus. Kasvatetun kalan osalta tilanne on valitettavasti täysin selvä. Vielä 1990 -luvun alussa kirjolohta kasvatettiin lähes 20 miljoonaa kiloa vuodessa eikä tuontia tarvittu. Nyt kotimaisen kirjolohen kasvatus on rajoitusten jälkeen vakiintunut 13 – 14 miljoonaan kiloon vuodessa. Lohikalojen tuonti on samaan aikaan noussut jopa kolminkertaiseksi kotimaiseen kasvatukseen verrattuna.

Vielä tämän vuosituhannen alussa kotimaista kirjolohta käytettiin elintarvikkeeksi enemmän kuin tuotua lohikalaa. Vuonna 2000 kotimaista kirjolohta syötiin 1,6 kg ja tuontilohia 1,2 kg per henkilö. Sittemmin tilanne huonontui nopeasti ja vuodesta 2003 lähtien ulkomaisia lohikaloja on syöty enemmän kuin kotimaista kirjolohta. Viimeisen kymmenen vuoden luvut ovat peräti murskaavia.

Lohikalojen käyttö elintarvikkeeksi vuosina 2010 – 2019

Vuodet 2011 – 2014 olivat kotimaisen kirjolohen osalta erittäin synkkiä. Silloin kirjolohen osuus kaikista syödyistä lohikaloista oli selvästi alle viideosan ja vuonna 2012 jopa alle kuudesosan. Viimeisen kymmenen vuoden keskiarvossa kotimaista kirjolohta on syöty vain viidesosa kaikesta käytetystä lohikalasta.

Ylipäätään kotimaisen kalan kulutus on koko ajan pienentynyt ja ulkomaisen kalan käyttö lisääntynyt.

Kalan kulutus Suomessa, lähde Luonnonvarakeskus
Kotimaisen kalan käyttö elintarvikkeeksi vuosina 2000 – 2019 kg/hlö
Tuontikalan käyttö elintarvikkeeksi vuosina 2000 – 20019 kg/hlö

Vuonna 2000 kotimaista kalaa käytettiin elintarvikkeeksi vielä 6,1 kg ja ulkomaista kalaa 6,2 kg per henkilö. Viime vuonna kotimaista kalaa käytettiin enää 3,8 kg ja ulkomaista kalaa 9,6 kg asukasta kohti.

Kansantaloudellisesti on täysin kestämätöntä tuoda kalaa suomalaisten syötäväksi ulkomailta. Kalan vuotuinen kauppatase on jo yli 350 miljoonaa euroa negatiivinen. Kotimaisen kalan kulutuksen nostaminen toisi lisää työtä ja työpaikkoja suomalaisille.

Koko kotimainen kalatalousala kaipaa nyt päättäjiltä pikaisesti käytännön toimia. Juhlapuheista on jo vihdoinkin päästävä konkreettisiin tekoihin asti.

Heikki Mäkinen, toimitusjohtaja
Superior Salmon Trout Finland Oy